Reklama
 
Blog | Lenka Němcová

Deprese epigenetika a její příčiny

Deprese a epigenetika spolu velmi úzce souvisí a vždy je nutné tyto dvě věci propojit, pokud jde o léčbu samotné deprese i s její příčinou. Proto si v tomto příspěvku ukážeme jak objevit příčiny deprese pomocí epigenetiky, aby jsme mohli pracovat na jejich odstranění.

deprese a epigenetika

Epigenetika zkoumá všechny faktory, které mají na nás vliv a ovlivňuji kvalitu našeho života včetně našeho zdraví. A to jak na emoční, duševní, tak i na fyzické úrovní. Deprese je stav, kdy se rozchází naše psychika, emoce, tělo a duševní stav. Lépe řečeno všechny tyto složky jsou disharmonické. Pomocí epigenetiky víme, že na náš duševní a emoční stav má největší vliv naše okolí a prostředí ve kterém žijeme. To znamená jak se cítíme doma, v práci, jaké lidi máme kolem sebe a jak na nás tito lide působí. To vše a mnoho dalších faktoru ovlivňuje naši psychiku a emoční složku našeho života. Jiří Čapovec to popsal krasně ve svém článku na téma epigenetika, kde vysvětluje jaky vliv má na náš život naše práce, vztahy a okolí. Pokud děláme práci, která nás nebaví, máme nízkou, nebo špatnou kvalitu vztahu a negativní okolí kolem sebe, tak se cítíme špatně a je naše psychika negativně ovlivněna a to se může projevit mnoha způsoby vřeteně deprese.

Deprese je sama o sobě spojená se sníženým zájmem o život a ztráta chuti žit. S tím je ve většině případu spojená ztráta nebo nenalezení životní smyslu, nebo životního poslání. Jaké jsou příčiny deprese a jak se zbavit deprese vysvětluje kouč, mentor a celostní terapeut Jiří Čapovec ve svém článku na téma deprese a to velice podrobně. Jde o nejlepší článek na českém internetu a dokonce se i doktoři shoduji na tom, že v tomto článku je mnoho užitečných informaci se kterými si dnešní zapadni medicina neví rády.

Pokud pochopíme jaké faktory ovlivňuji naši psychiku, naše emoce a myšlenky, tak můžeme velmi úspěšně řešit psychické onemocnění jako jsou deprese, úzkosti, panické ataky, fobie, schizofrenie a další psychické poruchy. Epigenetika spolu s psychosomatikou jsou velmi nápomocné obory a ukazuji nám cestu k uzdravení těchto psychických poruch.

Reklama